ความต้องการปูน
ภาพรวมของเนื้อหา :
เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการจัดการต่างๆ ทำให้ดินในประเทศไทยมีความเป็นกรดจัด ..
อัปเดท ( 14 กุมภาพันธ์ 2554 ) , แสดง (5,688) , ความคิดเห็น (0) , พิมพ์


ความต้องการปูน

การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช โดยทั่วไปจะได้ผลดีในดินที่มี pH เป็นกลาง(6.5-7.5) แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและการจัดการต่างๆ ทำให้ดินในประเทศไทยมีความเป็นกรดจัด-จัดมาก (pH ต่ำกว่า 5.5) และมีปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียม ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับปรุงดินกรด เพื่อให้ดินมี pH เป็นกลางหรือเป็นกลางเล็กน้อย ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้ปูน เช่น ปูนขาว หินปูน ซึ่งเป็นสารพวกด่างที่ไปทำปฏิกิริยาสะเทินกับ H+ ในสารละลายดิน ทำให้ H+ ลดลง pH เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากดินมีสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดด่าง กล่าวคือดินจะปลดปล่อย H+ ที่มีอยู่ในโครงสร้างของดินออกมาชดเชยกับ H+  ที่มีอยู่ในสารละลายดินที่ถูกสะเทินไป ดังนั้น การใส่ปูนเพียงเล็กน้อยจะทำให้ pH สูงขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจะยกระดับ pH ของดินให้สูงถึงระดับที่ต้องการก็จะต้องใส่ปูนให้มากพอ

อ้างอิง : http://118.175.21.24/wbi1/6.htm
ชื่อ: *  
อีเมล: *    
 
ความเห็น: *  
ป้องกัน Spam: * < พิมพ์คำว่า คนไทย  
 
   

ชั้นวางหนังสือ iLab.Asia

คุณรู้หรือไม่?
ในรายการวิเคราะห์เป็นวิธีการจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Fast & Firm
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตรวจดิน: ด้วยเครื่องมือตรวจดินที่ทันสมัย