แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน : Soil Sampling Form

ข้อมูลตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ย,น้ำ,พืช ที่จะส่งเข้าตรวจวิเคราะห์
วันที่เก็บตัวอย่าง
ชื่อบุคคลหรือองค์กร
เบอร์โทรติดต่อ
ที่อยู่
ผู้ส่งตรวจ
แสดงผลตรวจบนเว็บไซต์
ไม่แสดงผลตรวจบนเว็บไซต์
โปรดแอดไลน์ไอดี @FarmKaset เพื่อรับผลตรวจ

เลือกบริการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
ส่งมาตรวจทั้งหมด ตัวอย่าง [ตัวเลขนี้จะถูกนำไปคูณกับราคาแพ็คเกจ]
ชุดตรวจดิน พื้นฐาน ชุดตรวจดิน ครบถ้วน ชุดตรวจดิน เต็มพิกัด
ชุดตรวจ NPK ในดิน ชุดตรวจปุ๋ย อื่นๆ กำหนดเอง

กรุณาเลือกแพ็คเกจ
ราคา 0 บาท

iLab : เลือกรายการที่ต้องการวิเคราะห์
id รายการวิเคราะห์ วิธีทดสอบ ค่าบริการ เลือกตรวจ
1 ขนาดของปุ๋ย ดิน: -
ปุ๋ย: Dry sieving method
200
2 ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ ดิน: -
ปุ๋ย: Wet screen Analysis Method
200
3 C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ดิน: -
ปุ๋ย: Walkley and Black Method/Kjeldahl Method
1100
4 GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ ดิน: -
ปุ๋ย: Germination Index
400
5 Moisture: ความชื้น ดิน: -
ปุ๋ย: Oven-drying method
300
6 Texture: เนื้อดิน ดิน: Hydrometer method
ปุ๋ย: -
1500
7 pH: ความเป็นกรด - ด่าง ดิน: pH meter method
ปุ๋ย: pH meter method
100
8 LR: ความต้องการปูน ดิน: Woodruff buffer method
ปุ๋ย: -
200
9 EC: ค่าการนำไฟฟ้า ดิน: EC Meter Method
ปุ๋ย: EC Meter Method
200
10 CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน ดิน: Filtration method
ปุ๋ย: Buchner Funnel Foltration Method
2000
11 ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) ดิน: -
ปุ๋ย: Hydrometer method
300
12 OM: อินทรียวัตถุ ดิน: Walkley and Black method
ปุ๋ย: Walkley and black method
600
13 Total-N: ไนโตรเจน ดิน: Kjeldahl method
ปุ๋ย: In-house method based on ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง % w/w กำหนดกรรมวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยเคมี(2559) Kjeldahl Method 1.05.01
600
14 Total-P2O5: ฟอสฟอรัสทั้งหมด ดิน: Bray II method
ปุ๋ย: Spectrophotometric molybdovanaphosphate method
700
15 ฟอสฟอรัสที่ไม่ละลายในสารละลายซิเตรท (CIP) ดิน: -
ปุ๋ย: Spectrophotometric molybdovanaphosphate method
600
16 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP) ดิน: -
ปุ๋ย: Indirect Method
1200
17 Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม ดิน: Automated Flame photometric method
ปุ๋ย: Flame Photometric method
700
18 CaO/Exch.Ca: แคลเซียม ดิน: Automated Flame photometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
19 MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม ดิน: Atomic absorption spectroscopy method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
20 Total-S/Extr.S: กำมะถัน ดิน: Turbidimetric method
ปุ๋ย: Turbidimetric method
700
21 Total-B/Avail.B: โบรอน ดิน: Azomethone H Method
ปุ๋ย: Azomethone H Method
700
22 Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
23 Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
24 Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
25 Total-Zn/Avail.Zn: สังกะสี ดิน: Atomic Absorption Spectrophotometric method
ปุ๋ย: Atomic Absorption Spectrophotometric method
700
26 Total-Na/Exch-Na: โซเดียม ดิน: Flame Photometric method
ปุ๋ย: Flame Photometric method
700
27 ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP) วิธีตามข้อ 14, 15, 16 1200

กรุณาเลือกแพ็คเกจ
รวมราคา 0 บาท

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูลอธิบายเพิ่มเติม

ส่งตรวจง่ายแค่ 3 ขั้นตอน . .
1.กรอกฟอร์ม และ
โอนชำระค่าตรวจ บัญชี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเค เอ็กซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 520-275639-2
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0373560001258
โทรแจ้งที่ 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
2.เก็บตัวอย่างดินส่ง
อ่านวิธีเก็บ | พิมพ์วิธีเก็บ
จัดส่งทางไปรณีย์ มาที่ ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab) เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
3.อ่านผลวิเคราะห์ออนไลน์

ห้องสมุด iLab . .

บริการสำหรับทุกท่าน
เกษตรกร นักธุรกิจเกษตร นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน โรงงานผลิต โรงงานแปรรูป

ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ

คุณรู้หรือไม่?
ในรายการวิเคราะห์เป็นวิธีการจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Fast & Firm
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตรวจดิน: ด้วยเครื่องมือตรวจดินที่ทันสมัย

องค์กรที่ตรวจวิเคราะห์กับเรา
ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน
บริษัทคิวพี, PTK Multi Services, C&C, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, Mahidol-Oxford Tropical Medicines Research Unit , บริษัทนาซ่ากรุ๊ป 2008 จำกัด, สุวิรุฬห์ชาไทย, บริษัท เค.เอ็น.เอส แอกกริคัลเชอร์, บริษัท นอร์ทอีสรับเบอร์ จำกัด , บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) , ฟาร์มเกษตร, iFK Lab
และในนามบุคคลอีกมากมาย