ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน
การวิเคราะห์ดินนั้นช่วยประเมินความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดิน ซึ่งการเก็บตัวอย่างถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ เพราะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของแต่ละพื้นที่

วิธีเก็บตัวอย่างดิน
1.แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย (แต่ละแปลงไม่ควรเกิน 25 ไร่)
ตรวจดิน : แบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อย เก็บตัวอย่างดิน

2.กรณีพืชรากสั้น (พืชไร่ ข้าว และผัก) : เก็บดินแต่ละแปลงย่อย ให้กระจายทั่วแปลง แปลงละประมาณ 15 จุด
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากสั้น พืชไร่ ข้าว


กรณีพืชรากลึก (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) : ให้เลือกพืช 15-20 ต้นต่อแปลง เก็บรอบทรางพุ่ม 2-4 จุดต่อต้น และเอาดินที่ได้แต่ละต้นมารวมกัน
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

3.ถางหญ้าหรือกวาดเศษพืชที่คลุมดินออก
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

4.ขุดหลุมเป็นรูป V ลึกประมาณ 1 หน้าจอบ จากนั้นใช้จอบเซาะดินที่ขอบหลุมขึ้นมาเต็มหน้าจอบ แล้วตัดดินทั้งสองข้างทิ้ง เก็บส่วนกลางใส่กระป๋องพลาสติก
ตรวจดิน : ตรวจปุ๋ย ขุดหลุมเก็บตัวอย่างดิน

5.คลุกดินที่เก็บมาทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นแบ่งดินมา ครึ่งกิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติก (ถ้าดินเปียกให้ผึ่งในร่มให้แห้งก่อน ห้ามนำดินไปตากแดดโดยเด็ดขาด)
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

6.ส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์และชำระค่าบริการ

6.1 การชำระเงิน
โอนชำระค่าตรวจ บัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟเค เอ็กซ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 520-275639-2
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0373560001258
โทรแจ้งที่ 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ

6.2 กรอกฟอร์มส่งตัวอย่างดินหรือปุ๋ยคลิกที่นี่ [กรณีที่ยังไม่ได้กรอก หากกรอกแล้วข้ามข้อนี้ไป]

6.3 ส่งตัวอย่างดิน พร้อมแนบเอกสารดังนี้
  - ตัวอย่างดินที่ท่านเก็บมา
  - ข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรของคุณ ที่ตรงกับที่กรอกฟอร์มออนไลน์

จัดส่งทางไปรณีย์ มาที่
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

7.รอรับผลวิเคราะห์ทางอีเมล์และหน้าเว็บไซต์