รายการ ฟอร์มส่งตัวอย่างดินหรือปุ๋ย
กรุณาจดเลข ลำดับ ของฟอร์มส่งตัวอย่างดินของท่าน แปะไว้หรือใส่ไว้ในถุงตัวอย่างดิน ที่ท่านส่งมายัง iLab โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ส่งมาหลายตัวอย่างดินพร้อมๆกัน
ส่งตัวอย่าง ที่จะตรวจวิเคราะห์ มาที่ ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab) เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร 090-592-8614 ไลน์ไอดี @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
12
 ลำดับวันที่ผู้ส่งตรวจวิเคราะห์แพคเกจการชำระพิมพ์เอกสารผลวิเคราะห์
£
2070 λ μ
2024-05-07
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด แพ็คเกจพื้นฐาน รอชำระ
£
2069 λ μ
2024-04-18
มาคูนกล้าฟาร์ม แพ็คเกจเต็มพิกัด ผลตรวจส่ง 4พค.67
£
2068 λ μ
2024-02-04
ชีวนา แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน 30 วัน
£
2066 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน 28กพ67
£
2065 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2064 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2063 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2062 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2061 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2060 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2059 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2058 λ μ
2024-01-24
บริษัท ยศ การ เมดิคอล จำกัด(สำนักงานใหญ่) แพ็คเกจเต็มพิกัด ยกเลิกรายการ
£
2057 π μ
2024-01-22
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2056 π μ
2024-01-22
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2055 π μ
2024-01-22
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2054 π μ
2024-01-22
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2053 π μ
2024-01-22
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2052 π μ
2024-01-22
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2051 π μ
2024-01-19
สิทธิชัย หอมหวาน แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว/รอผลภายใน28กพ67
£
2050 λ μ
2023-12-06
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2049 λ μ
2023-11-27
นางสาว ดนุดา อวัยยุวัฒ แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2048 λ μ
2023-11-27
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง ยกเลิก
£
2047 λ μ
2023-11-22
ภัทราภรณ์ พิมพ์เทพ แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2046 π μ
2023-11-14
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2045 λ μ
2023-11-05
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2044 λ μ
2023-11-05
บริษัท ไนน์ทีนธ แลนด์สเคป จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2043 π μ
2023-09-20
คุณเอนก เชี่ยวชาญ แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2042 λ μ
2023-09-01
บริษัท เอ็ม โอ บี ฟาร์ม จำกัด แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว
£
2041 λ μ
2023-08-28
บริษัท เอ็ม โอ บี จำกัด แพ็คเกจเต็มพิกัด ชำระเงินแล้ว
£
2040 π μ
2023-08-18
โครงการ วรารมย์ สุขสวัสดิ์ 76 แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2039 π μ
2023-07-14
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร แพ็คเกจเต็มพิกัด รอชำระ
£
2038 π μ
2023-07-14
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร แพ็คเกจเต็มพิกัด รอชำระ
£
2037 λ μ
2023-07-06
กฤษฏิ์พิจักษณ์ อวบอ่น แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว
£
2036 π μ
2023-06-22
ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุข บริษัทคีนน์ ไบโอเทค กรุ๊ป จำกัด (พธทบ) แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2035 π μ
2023-05-30
วัชราภรณ์ แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2034 λ μ
2023-05-17
นายสมยศ คุณจักร แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2033 λ μ
2023-05-17
นายสมยศ คุณจักร แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2032 λ μ
2023-05-17
นายสมยศ คุณจักร แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2031 λ μ
2023-05-17
นายสมยศ คุณจักร แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
£
2030 λ μ
2023-05-16
นายสมยศ คุณจักร แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ
        
12

ด้านล่างเป็นข้อมูลลูกค้าเดิม ก่อนปรับปรุงระบบ

รายการ ฟอร์มส่งตัวอย่างดินหรือปุ๋ย
กรุณาจดเลข ลำดับ ของฟอร์มส่งตัวอย่างดินของท่าน แปะไว้หรือใส่ไว้ในถุงตัวอย่างดิน ที่ท่านส่งมายัง iLab โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านที่ส่งมาหลายตัวอย่างดินพร้อมๆกัน
ลำดับผลวิเคราะห์ 2003 ขึ้นไป อ่านผลวิเคราะห์ที่ระบบใหม่ ลำดับก่อนหน้านั้น อ่านผลที่ ระบบเดิม
12345678910...
ลำดับวันที่ผู้ส่งเข้าวิเคราะห์แพคเกจการชำระผลวิเคราะห์
2002 2020-07-29 บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
2001 2020-07-29 บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1951 2019-06-29 เศรษฐกิจ พิลาฤทธิ์ แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1950 2019-07-11 บริษัท ซีแอนด์ซี เอ๊กแลนด์ จำกัด แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1949 2019-05-12 ปราโมทย์ ศรีใย แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1948 2019-05-11 ปราโมทย์ ศรีใย แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1947 2019-04-01 สุดารัตน์ บูชาเลิศวรัญญู แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1946 2019-04-01 แสงชัย แซ่ต่อ แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1944 2018-12-21 ศิริพร ติรเดชากุล แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1943 2019-02-18 จักรกฤษณ์ ปานบรรจง แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1941 2019-02-17 kritt kawinn แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1940 2018-12-24 ณรงค์ฤทธิ์ หลอดศิริ แพ็คเกจชุดตรวจปุ๋ย รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1939 2018-10-31 ศุภประกฤต เปรมปราณี แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1938 2018-10-26 Chanakarn Klangsena แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1937 2018-10-02 กัญณภัทร นุชธิสาร แพ็คเกจเลือกเอง ชำระแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1936 2018-10-01 กัญณภัทร นุชธิสาร แพ็คเกจเลือกเอง ชำระแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1935 2018-07-30 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1934 2018-07-30 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1933 2018-07-30 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1932 2018-07-10 กัญณภัทร นุชธิสาร แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1931 2018-06-14 Somsak Gridtayawong แพ็คเกจตรวจละเอียดก่อนปลูก รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1930 2018-05-03 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1929 2018-05-03 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1928 2018-05-03 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1927 2018-05-03 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1926 2018-04-27 จานุวัตร จีนตุ้ม แพ็คเกจชุดตรวจปุ๋ย ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1925 2018-04-27 จานุวัตร จีนตุ้ม แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1924 2018-04-27 จานุวัตร จีนตุ้ม แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1923 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1922 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1921 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1920 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1919 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1918 2018-04-17 Siwakorn Chanchalotorn แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1912 2018-03-20 ภณ จนิพันธ์ แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1910 2018-02-01 Kankanith Nandilok แพ็คเกจชุดตรวจ NPK ในดิน รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1909 2018-01-19 จานุวัตร จีนตุ้ม แพ็คเกจเลือกเอง ชำระเงินแล้ว ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1907 2017-11-28 อรอนงค์ จันทะดี แพ็คเกจเลือกเอง รอชำระ ระบบใหม่ รอผล
ระบบเดิม รอผล
1905 2017-10-31 นางสาวณัฏฐนันท์ ชูทอง แพ็คเกจเลือกเอง ดิน(BK60/28379-001) ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
1904 2017-10-17 นางสาวณัฏฐนันท์ ชูทอง แพ็คเกจเลือกเอง ดิน(BK60/23460-001) ระบบใหม่ ดูผล
ระบบเดิม ดูผล
      
12345678910...