รายงาน ผลการวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2023-08-18-2040
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ โครงการ วรารมย์ สุขสวัสดิ์ 76 0953265165

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย x
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ x
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน x
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ x
5Moisture: ความชื้น x
6Texture: เนื้อดิน x
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง /
8LR: ความต้องการปูน /
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า /
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน x
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ x
13Total-N: ไนโตรเจน x
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส x
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม x
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม x
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม x
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน x
21Total-B/Avail.B: โบรอน x
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส x
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง x
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก x
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี x
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม x
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP)

วันที่ 2023-08-18
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 500
การชำระ ชำระเงินแล้ว สถานะ รอผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit


iLab.work

ผู้ส่ง
คุณ โครงการ วรารมย์ สุขสวัสดิ์ 76
ซอย ถนนสุขสวัสดิ์ 76 หมู่8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 0953265165
ผู้รับ
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร 090 592 8614