รายงาน ผลการวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2023-05-30-2035
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ วัชราภรณ์ 0903369873

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย x
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ x
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน /
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ x
5Moisture: ความชื้น x
6Texture: เนื้อดิน x
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง x
8LR: ความต้องการปูน x
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า x
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน x
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ x
13Total-N: ไนโตรเจน x
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส x
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม x
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม x
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม x
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน x
21Total-B/Avail.B: โบรอน x
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส x
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง x
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก x
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี x
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม x
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP)

วันที่ 2023-05-30
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 1100
การชำระ รอชำระ สถานะ รอผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit


iLab.work

ผู้ส่ง
คุณ วัชราภรณ์
บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด 75 ซ.ประชานิเวศน์ 3 ซ.8/3 แยก 12 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขผู้เสียภาษี 0125534002700
โทร 0903369873
ผู้รับ
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร 090 592 8614