รายงาน ผลการวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2023-05-17-2033
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ นายสมยศ คุณจักร 088-891-6661

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย x
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ x
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน x
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ x
5Moisture: ความชื้น x
6Texture: เนื้อดิน /
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง /
8LR: ความต้องการปูน /
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า x
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน /
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ /
13Total-N: ไนโตรเจน /
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส x
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม /
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม /
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม /
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน /
21Total-B/Avail.B: โบรอน /
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส /
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง /
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก /
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี /
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม /
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP) /

วันที่ 2023-05-17
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 13200
การชำระ รอชำระ สถานะ รอผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit


iLab.work

ผู้ส่ง
คุณ นายสมยศ คุณจักร
53-55 ซอยราชดำริห์ 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทร 088-891-6661
ผู้รับ
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร 090 592 8614