รายงาน ผลการวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2021-12-08-2009
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ วิจิตร หีมเห็ม 0824481082

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย x
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ x
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน x
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ x
5Moisture: ความชื้น /
6Texture: เนื้อดิน x
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง /
8LR: ความต้องการปูน x
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า x
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน x
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ x
13Total-N: ไนโตรเจน /
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส /
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม /
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม /
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม /
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน /
21Total-B/Avail.B: โบรอน /
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส /
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง /
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก /
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี /
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม x
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP)

วันที่ 2021-12-08
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 8700
การชำระ ชำระเงินแล้ว สถานะ ดูผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit


iLab.work

ผู้ส่ง
คุณ วิจิตร หีมเห็ม
x
โทร 0824481082
ผู้รับ
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
โทร 090 592 8614