พิมพ์เอกสารนี้ แนบใส่กล่องพัสดุ ส่งไปพร้อมกับตัวอย่าง ดิน/ปุ๋ย/น้ำ/กากอุตสาหกรรม ที่ส่งเข้าวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2023-11-14-2046
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0646562985

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย x
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ x
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน x
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ x
5Moisture: ความชื้น x
6Texture: เนื้อดิน x
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง x
8LR: ความต้องการปูน x
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า x
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน /
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ x
13Total-N: ไนโตรเจน /
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส /
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม /
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม x
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม x
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน x
21Total-B/Avail.B: โบรอน x
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส x
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง x
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก x
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี x
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม x
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP)

วันที่ 2023-11-14
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 4000
การชำระ ชำระเงินแล้ว สถานะ รอผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit