พิมพ์เอกสารนี้ แนบใส่กล่องพัสดุ ส่งไปพร้อมกับตัวอย่าง ดิน/ปุ๋ย/น้ำ/กากอุตสาหกรรม ที่ส่งเข้าวิเคราะห์
เลขที่วิเคราะห์ FK-2021-04-26-2006
ผู้ส่งตัวอย่าง คุณ บริษัท คิวพี 0000000000

  ปรับปรุงข้อมูล  พิมพ์หน้านี้

iLab : รายงานการวิเคราะห์
ลำดับรายการวิเคราะห์ ตรวจ
1ขนาดของปุ๋ย /
2ปริมาณหิน และกรวด วัสดุปนในปุ๋ยอินทรีย์ /
3C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน /
4GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ /
5Moisture: ความชื้น /
6Texture: เนื้อดิน x
7pH: ความเป็นกรด - ด่าง /
8LR: ความต้องการปูน x
9EC: ค่าการนำไฟฟ้า /
10CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน x
11ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity;Sp.GV) x
12OM: อินทรียวัตถุ /
13Total-N: ไนโตรเจน /
14Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส /
15ฟอสฟอรัสที่ละลายในกรดซิเตรท x
16ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ x
17Total-K2O/Exch.K: โพแทสเซียม /
18CaO/Exch.Ca: แคลเซียม x
19MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม x
20Total-S/Extr.S: กำมะถัน x
21Total-B/Avail.B: โบรอน x
22Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส x
23Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง x
24Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก x
25Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี x
26Total-Na/Exch-Na: โซเดียม x
27ฟอสฟอรัส (P2O5, AVP, CIP)

วันที่ 2021-04-26
ตรวจแบบ แพ็คเกจเลือกเอง ราคา 5220
การชำระ ชำระเงินแล้ว สถานะ ดูผล

ปรับปรุงข้อมูล Edit